OM VILLASTADEN, HUSET & FAMILJEN

OM VILLASTADEN

Stora delar av villastaden samt regementsparken är av riksintresse för kulturmiljövården. Villastaden byggdes huvudsakligen i början av 1900-talet. En av de viktigaste utgångspunkterna för planeringen var en omsorgsfull anpassning till terrängen. På så sätt utgör Villastaden en stark kontrast till den rutnätsstad som byggdes under slutet av 1800-talet. Familjen Ahlgren (som ligger bakom Sveriges mest sålda bilar) har satt stor prägel på Villastaden.

OM HUSET

Sigrid Ahlgren lät uppföra huset på Tegnervägen 8 1916. Sigrid var änka efter Fredrik Ahlgren som startade Ahlgrens-fabriken (där godisbilarna tillverkades) men dog tidigt. Arkitekt var Carl Leonard Ericson. Sigrids son Erik övertog fastigheten och vid hans död övergick den till systern Stina och hennes son Tryggve. När Stina dog på 50-talet övertog Tryggve huset och han bodde kvar till 1972. Villan byggdes i klassicistisk stil, från början rappad och svagt ockragul med mörkgrönt tegel på tak och mur. Ny träfasad ändrade stilen på 70-talet. Sigrid ska ha haft en imponerande rosplantering.

OM FAMILJEN

Familjen flyttade in på Tegnérvägen 8 2005 och har en lång och gedigen erfarenhet av vård och renovering av gamla fastigheter.

Bl.a. har man mottagit Gävle kommun byggvårdpris för renovering av gamla Holmsundsskolan, numera Villa Holmsund samt flera andra projekt.  

Är ni här för att jobba och fokusera på att prestera, eller göra Gävle får ni här  total egentid om ni så önskar. Vi hoppas ni ska trivas.

Med vänlig hälsning,
Familjen Brodin Brodecki.              Kontakt/ +46735406300